Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Toán A1,A2,A3,A4 bởi Jupiter


 1. 14-06-2009, 11:05 AM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
  MÔN HỌC: TOÁN CAO CẤP A2


  I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC.
  1. Tên môn học : TOÁN CAO CẤP A2 ( cho chuyên ngành Tin Học )
  Với vai trò ứng dụng , Toán Cao cấp dành cho Tin học cần được trang bị kiến thức toán học nhiều hơn và huớng vào ứng dụng tính toán là chính. Với yêu cầu chung đó , chương trình toán cao cấp A2 (phần giải tích nhiều biến – lý thuyết chuỗi (chuỗi số v chuỗi hm) và đại số tuyên tính ) được giảng dạy sao cho phù hợp : cung cấp đầy đủ , đơn giản có hệ thống những kiến thức toán học và cách sử dụng những kiến thức đó vào những ví dụ minh họa cụ thể vầ tính toán.
  Bài giảng sẽ được giảng trong một học kỳ. Sinh viên cần làm các bài tập được giảng viên đề nghị, tự đánh giá được khả năng tính toán qua các bài tập rèn kỷ năng áp dụng tính toán và áp dụng .
  2. Mục tiêu – yên cầu của môn học:
  + Cung cấp cho sinh viên các kiến thức toán giải tích .
  + Ap dụng các kiến thức toán giải tích vào trong các ví dụ bằng số.
  + Sinh viên cần nắm vững các kiến thức được giảng dạy , làm được các bài tập về kỷ năng áp dụng được các công thức , giải thuật tính toán trên các bài toán bằng số . Hiều biết cách tiếp cận và ứng dụng được vào các bài toán này trong một số bài toán vật lý, hình học.
  3. Lượng giá :
  i) . Dựa trên các bài tập được đề nghị với sự hướng dẫn của giảng viên sinh viên tự xác định khả năng tiếp thu của mình .
  ii). Giảng viên nhận dạng được kỷ năng, mặt mạnh yếu của sinh viên qua các bài tập và bài kiểm tra giữa kỳ.
  iii) Phương pháp đánh giá tổng kết : sinh viên được kiểm tra kiến thức bằng hình thức làm bài tập trắc nghiệm khách quan/tự luận.

  4. Số đơn vị học trình : 5
  5. Phân bổ thời gian : 75 : 00 : 00
  6. Các kiến thức cần chuẩn bị trước:kiến thức THPT .
  7. Hình thức giảng dạy : giảng lý thuyết trên lớp (có sự hổ trợ của thiết bị nghe – nhìn, nếu được).
  8. Tài liệu tham khảo.
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp B-C
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [3] Davied C.Lay : Linear Algebra and its applicationgs . Addison – Wesley…
  [4] Nguyễn Đình Trí – Toán Học Cao cấp NXB Giáo Dục.
  [5] Phan Tăng Ba–Tạ Ngọc Đạt ..– Toán Học Cao cấp NXB Giaó Dục.
  [6] A.F Bermant & I.G. Aramachnovich – Mathematical Analysis ..Mir
  9. Công cụ hổ trợ :
  Overhead , Projector.
  --------------------------------
  Đề cương chi tiết
  CHƯƠNG TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2
  Chương I. MA TRẬN, ĐỊNH THỨC, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH (15 tiết)

  1.Ma trận: các phép tính trên ma trận, ma trận đảo, hạng của ma trận.
  2.Định thức: Định nghĩa định thức cấp 2, 3; định thức cấp n (bằng qui nạp). Các tính chất. Ứng dụng tìm ma trận đảo.
  3.Hệ phương trình tuyến tính: Qui tắc Cramer. Phương pháp ma trận đảo.
  Các phép biến đổi tương đương. Định lý Kronecker-Capelli và cách giải hệ bất kỳ .
  Tài liệu tham khảo :
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp B-C
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [3] Davied C.Lay : Linear Algebra and its applicationgs . Addison – Wesley…

  Chương II. KHÔNG GIAN VECTƠ (10 tiết)
  1.Không gian vectơ và không gian con. Tổ hợp tuyến tính. Không gian con sinh bởi một tập hợp.
  2.Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính.
  3.Cơ sở và số chiều của một không gian vector.
  4.Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở.
  Tài liệu tham khảo :
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp B-C
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [3] Davied C.Lay : Linear Algebra and its applicationgs . Addison – Wesley…
  Chương III . ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH (10 tiết)

  1.Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính.
  2.Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
  3.Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính.
  4.Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
  Tài liệu tham khảo :
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp B-C
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [3] Davied C.Lay : Linear Algebra and its applicationgs . Addison – Wesley…
  CHƯƠNG IV : GIÁ TRỊ RIÊNG–VECTOR RIÊNG CỦA MA TRẬN (5 tiết)
  5.1. Trị riêng và vector riêng của một ma trận.
  5.2. Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận.
  5.3. Ma trận chéo hóa được. Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được.
  5.4 Thuật toán chéo hóa.
  Tài liệu tham khảo :
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp B-C
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [3] Davied C.Lay : Linear Algebra and its applicationgs . Addison – Wesley…
  Chương V. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN (20 tiết)

  Tích phân kép
  1.1. Khái niệm chung: định nghĩa, ý nghĩa hình học, tính chất.
  1.2. Cách tính: tọa độ Descartes, tọa độ cực, đổi biến tổng quát.
  1.3. Ứng dụng: tính diện tích phẳng, thể tích, diện tích mặt cong, khối lượng và trọng tâm hình phẳng.
  Tích phân bội ba
  Khái niệm chung: định nghĩa, ý nghĩa, tính chất.
  Cách tính: tọa độ Descartes, đổi biến tổng quát, tọa độ trụ, tọa độ cầu.
  Ứng dụng: tính thể tích, khối lượng và trọng tâm của vật.
  Tài liệu tham khảo
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Nguyễn Đình Trí – Toán Học Cao cấp NXB Giáo Dục.
  [3] Phan Tăng Ba–Tạ Ngọc Đạt ..– Toán Học Cao cấp NXB Giaó Dục.
  [4] A.F Bermant & I.G. Aramachnovich – Mathematical Analysis ..Mir
  Chương VI . LÝ THUYẾT CHUỖI (15 tiết)

  • Chuỗi số

  1.1.Khái niệm chung
  1.2.Chuỗi số dương: Tiêu chuẩn so sánh , Tiêu chuẩn D'Alembert, Cauchy, Chuỗi đan dấu và tiêu chuẩn Leibniz.
  1.3.Chuỗi số có dấu bất kỳ, sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ.

  • Chuỗi hàm

  2.1.Khái niệm chung.
  2.2.Chuỗi lũy thừa: định lý Abel, miền hội tụ.
  2.3.Ứng dụng giải phương trình vi phân đơn giản
  [1] Trần Ngọc Hội – Nguyễn chính Thắng :Toán cao cấp A1 – A2
  (Đại Học Mở – Bán công TP HCM – 2002 )
  [2] Nguyễn Đình Trí – Toán Học Cao cấp NXB Giáo Dục.
  [3] Phan Tăng Ba–Tạ Ngọc Đạt ..– Toán Học Cao cấp NXB Giaó Dục.
  [4] A.F Bermant & I.G. Aramachnovich – Mathematical Analysis ..Mir

  Tài Liệu Sưu Tầm
  Nguồn : svptit.org
 2. 4 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của Jupiter :

  boycodonk14ever (19-12-2010),Vũ Văn Hoàng (19-08-2010),nguyenvandinh (28-09-2009),Vũ Thanh Lai (14-06-2009)

 3. 25-06-2009, 09:14 AM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  thank you !!!!!!
  see you a gain
 4. 11-08-2009, 11:47 PM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  hix.ban nao co tai lieu ve toan a2 va đê cương kĩ thuật vi xử lý cho tớ xin nhé.thank you!
 5. 29-05-2010, 10:26 AM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  Cac ban giup minh voi, minh co bai toan cu chuoi nay ma ko chung minh dc, co ai giup ko
  ----> BỔ SUNG BÀI VIẾT<----
  ---------------------------------------------------------------
  có cao thủ toán học nào giải hộ tui bài này với
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file) File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
 6. 09-10-2010, 09:20 AM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  lá thư hay nhất thế kỷ 21

  thành phố mặt trời ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn thế kỷ sầu
  gửi em thương mến!
  hôm nay ngày thật đẹp,mây đen kéo đến mây trăng bay đi.anh ngồi viết cho em bài thư tình hay nhất thế kỷ 21.đầu thư em xin chúc em nhiều calo để em khỏe mạnh.
  em à chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ quen em từ kiếp trước.xa em vài giây thôi mà anh ngỡ đã mấy trăm năm rồi.em ơi,ánh mắt em là cả miên nam chìm trong băng giá.em cất tiếng cười làm cả miền bắc ngủ quên,còn khi giọt lệ em rơi làm cả miền trung chìm trong lũ lụt.em cất tiếng hát lên là cả thế giới dường như sống lại trong 2 cuôc chiến tranh thế giới ...ôi thôi ! em là tất cả !...em à em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè...ôi em là tất cả trong trái tim anh ...
  thôi thư cũng đã dài dù chỉ là môt chút trái tim anh.em thấy không?nếu em yêu anh em nguyện dâng tất cả trái tim anh dành cho em...
 7. 06-06-2011, 06:52 PM

  Toán Cao Cấp A2 (Đại Số)

  thanks bạn, mình đang học lại môn này

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

toan cao cap A2

toan cao cap 2toan cao cap a2 he cao danggiáo trình toán cao cấp ma trậnđại số cao cấptoán cao cấp a2định lý kronecker-capelligiao trinh ma trantoán cao cấp đại số tuyến tínhcách làm toán cao cấp 2giao trinh toan cao cap 1toan cao cap dai sotoan a2 ma tranTIM ma tran toan cao cap a2giao trinh toan a2 dinh ngoc thanh lop tu xatai lieu toan cao cap a2giao trinh toan cao cap tap 2 dang ngoc ductoan cc a2toán cao cấp a2 phần chuỗigiai bai toan cao cap 2các bài giảng toán cao cấp a2tổ hợp tuyến tính toan cao câpma tran chuyen (toan cao cap)bài giảng toán cao cấp ma trậnbài giảng đại số cao cấp