Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Visual C# bởi super chicken


 1. 06-07-2011, 05:45 PM

  Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

  bạn ui,
  đề bài là cái tiêu đề của tớ lun đó.
  C# tớ chưa học ngày nào, tớ tìm trên mạng được mấy cái code sinh số ngẫu nhiên nhưng khi copy vào toàn thấy báo lỗi.
  Trong c# thì tớ chỉ bít mở visual studio==> new project==> windows form. Sau đó thì tịt mít luôn. Chỉ là thấy nó tựa VB nên tớ lựa chọn để làm. Lao đầu vào làm mới bít là khó.
  Bạn tốt bụng ơi giúp tớ bài này với, tớ cũng đang cố gắng đọc về c# nhưng lại đang cần bài gấp.
 2. 09-07-2011, 01:18 AM

  Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace TimSoLonNhat
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write("Nhap vao so phan tu cua mang n = ");
  int n = int.Parse(Console.ReadLine());
  // khai bao va khoi tao mang
  int [] Arr = new int [n];
  // Nhap tung phan tu cho mang
  for (int i = 0; i < Arr.Length; i++)
  {
  Console.WriteLine("Nhap phan tu thu {0}",i+1);
  // cap nhap so tu ban phim thu hai
  Console.Write("a [{0}] = ",i);
  Arr[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  }

  // hien mang bang vong
  Console.WriteLine("Mang ban vua nhap la ");
  foreach (int x in Arr)
  {
  Console.Write("{0,3}",x);
  }
  // Xuong dong
  Console.WriteLine();

  // tim phan tu lon nhat
  int max = Arr.Max();
  Console.WriteLine("Phan tu lon nhat la : {0}",max);
  // cach thu nhat dung mot list lay cac phan tu ko phai la max sau do tim ra phan tu lon nhat trong list
  List<int> list = new List<int>();
  //foreach dung de duyet tap hop thay for binh thuong
  foreach(int x in Arr)
  {
  if(x != max)
  list.Add(x);
  }
  // tim ra phan tu lon nhat trong list chinh la phan tu lon thu 2 trong mang
  int Max2 = list.Max();
  Console.WriteLine("Phan tu lon thu 2 trong mang la : " + Max2);
  // neu mang phan biet cac phan tu thi bai toan cua ban co the giai quyet ngan gon nhu sau
  // cac phan tu giam tang dan thi lay hai phan tu cuoi cung se co tuong ung so lon thu nhat va thu 2\
  // ban cung co the sap sep mang giam dan

  Console.WriteLine("Sap xep mang : ");
  Array.Sort(Arr);
  Console.WriteLine("Mang tang dan ");
  foreach (int x in Arr)
  {
  Console.Write("{0,3}", x);
  }
  // xuong dong
  Console.WriteLine();
  // thuong tinh length lay ra kich thuoc cua mang nhung chi so cuoi cung phai la kichthuoc -1 , tuong tu cho cac phan tu con lai
  Console.WriteLine("Gia tri lon nhat la : " + Arr[Arr.Length-1]);
  Console.WriteLine("Gia tri lon thu hai la : " + Arr[Arr.Length -2]);


  Console.ReadKey();

  }
  }
  }

  Bai cua ban day chuc ban thanh cong ! minh co dinh kem file cua no
  Nhung la vs 2008 neu ko mo duoc dung notepage roi coppy code chay la ok
  Moi thac mac xin gui ve Mail : NguyetDuongIT@gmail.com
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file) File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)
 3. Thành viên dưới đây đã cám ơn bài viết này của NguyetDuongIT :

  super chicken (15-07-2011)

 4. 15-07-2011, 09:43 PM

  Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

  Bạn ơi, thanks bạn nhìu lắm, nhưng bài của tớ phải sinh ra 1 mảng ngẫu nhiên cơ. còn việc nhập số thì chỉ là phần test thôi. tớ nghe nói là phải dùng hàm random.
  mà bạn làm trên VS2008 nó chạy giống C nhỉ. Bạn giúp tớ cái phần sinh số ngẫu nhiên rồi sắp xếp ở mảng đó được k? cái này hóc wa'.
 5. 15-07-2011, 09:49 PM

  Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

  Facebook: https://www.facebook.com/vuthanhlai
  Facebook, Yahoo, Phone, Email chỉ dành để liên lạc, tán gẫu và giải trí. Không support qua các kênh này anh em nha ^^
 6. 16-07-2011, 03:18 AM

  Tìm số lớn nhất và số lớn thứ 2 trong mảng số nguyên phân biệt

  Bai cua bna day

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace MangSoNgauNhien
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write("Kich thuoc cua mang n = ");
  int n = int.Parse(Console.ReadLine());
  // Khai báo và khởi tạo cho mảng
  int[] a = new int[n];
  // Khởi tạo lớp Random đê sinh số ngẫu nhiên
  Random rand = new Random();
  // Gán số ngẫu nhiên vào mảng
  /*
  * ý tưởng : lớp Ramdam chỉ có phương thức(Next(), Next(n), NextDouble) sinh cho ta một số ngẫu nhiên
  * không có phương thức sinh mảng ngẫu nhiên , để có mảng ngẫu nhiên ta dung một vòng lặp
  * Với ý tưởng mồi vòng lặ thực hiện công việc thì sinh cho ta một số ngẫu nhiên cứ như vậy cho đến khi kết thúc vòng lặp
  * ta có một mảng số ngẫu nhiên Hiihii ! không khó đúng không bạn
  */
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  // mỗi lần i thay đổi cho ta một số ngẫu nhiên , ta gán vào mảng luôn Hiii
  // mình dùng Next(n) với n = 100 để giới hạn độ lớn của số bạn hãy thữ với Next() coi thế nào nha !
  a[i] = rand.Next(100);

  }
  // Đã xong phần quan trọng rồi hii
  // in ra mang sau khi da duoc
  Console.WriteLine("Mang ngau nhien chua sap xep :");
  foreach (int x in a)
  {
  Console.Write("{0,3}", x);
  }

  // Sắp xếp mảng ngẫu nhiên
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("Mang sau khi sap xep :");
  // Sắp xếp mảng tăng dần dùng phương thứ Sort() của lớp Array
  Array.Sort(a);
  foreach (int x in a)
  {
  Console.Write("{0,3}", x);
  }
  // Số lớn nhất của mảng chình là số cuối cùng cỏ chỉ số là a.Length-1
  Console.WriteLine();
  Console.WriteLine("So lon nhat la :{0} ", a[a.Length - 1]);
  // Ta cũng có thể dùng cách sau :
  Console.WriteLine("-- So lon nhat la : " + a.Max());


  // chú ý vì mảng ngâu nhiên lên các số có thể trùng nhau khi sắp xếp thì số đứng trước số lơn nhất cỏ chỉ số
  // a.Length-2 chưa chắc là số lớn nhất nên không dùng Đươc : so lon thu hai la : a[a.Length-2]
  // ta phải làm như sau
  // ý tưởng : ta sẽ dùng một vùng nhớ giả sử tên la list để lưu các số khác số lớn nhất
  // số lớn nhất trong list là số lớn thứ hai trong mảng

  // Ta dung kieu List để là vùng nhớ phụ
  // List là một kiểu danh sách tương tự như mảng, khác là List có thể lưu tùy ý các phần tử không cố định như mảng
  // ta muốn lưu bao nhiêu phần tử cũng được, List không khởi tạo kích thước n như mảng mà la vô số Hii
  // List cung câp phuwowg thức Add : thêm một phần tử vào danh sách
  // RemoveAt(i) để xóa một phần tử tại vị trí i :
  List<int> list = new List<int>();
  foreach (int x in a)
  {

  if (x != a.Max())
  list.Add(x);
  }

  // nếu list ton tai phan tu thi tim phan tu lon nhat trong list : phan tu lon thu hai trong mang
  Console.WriteLine("Phan tu lon thu hai trong mang la : " + list.Max());

  Console.ReadLine();


  }
  }
  }
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file) File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

tìm phần tử lớn thứ 2 trong mảng

tìm số lớn thứ 2 trong mảng

tim so lon thu hai trong cac so nguyen

nhap 2 so tim so lon nat

tim phan tu lon nhat trong mang bang java

tìm vị trí ngẫu nhiên trong mảng vb.net

tim so lon thu hai trong day

tim hai phan tu lon nhat va vi tri c

tim so nguyen to lon nhat visual studio

tim so lon nhat trong day so vb.net

tim so lon thu nhi trong mang

phan tu lon thu hai cua mang trong c#

viết chương trình tìm 3 số lớn nhất trong dãy

c# chuong trinh nhap day so n tuy y mang array

tim ra phan tu max trong c#

tim so lon nhat nho nhat thiet ke form c#

viet chuong trinh khoi tao so nguyen co 10 phan tu tim so lon nhat va lin thu 2 trog mang lap trinh c Tim phân số lơn nhat trong class mang phân sốtim gia tri lon thu nhiNhập vào 3 số nguyên tìm số lớn thứ nhìtim so lon thu 2 trong day.so lon thu 2 trong mang so nguyentim gia tri nhi nhi trong mang so nguyengiai bai tap visual basic. nhap vao mot day n so tim so nho nhat va vi tri cua so doTim phan tu nho nhat trong mang cua java