Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Mod Xtre bởi Vũ Thanh Lai


 1. 11-06-2008, 10:11 AM

  Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

  Demo: http://luxabu.com (Chọn ProSearch sau đó tìm kiếm...)
  1. Mở file index.php
  tìm
  elseif ($value[0] == 'Gift')
  include('gift_receive.php')
  thêm vào dưới
  elseif (in_array($value[0],array('Zplay','Zget')))
  include('zing.php');
  Tìm tiếp
  if (($value[0] != 'Download') && $_GET['url']) exit();
  Thay bằng
  if (($value[0] != 'Download') && ($value[0] != 'Zdownload') && $_GET['url']) exit();
  tìm tiếp
  if (($value[0] == 'Download') && is_numeric($value[1]) && $value[2]) {
  Thêm vào bên trên
  if(($value[0] == 'Zdownload') && $value[1]!='') {

  $url_play = '/popupsong.php?zing='.$value[1];
  $get_url = get_url($url_play);
  $url_download = explode('<a href="/download?', $get_url);
  $url_download = explode('" ', $url_download[1]);

  $url = "http://mp3.zing.vn/download?".$url_download[0];

  header("Location: ".$url);
  exit();

  }
  2. Mở file includes/function.php
  Kéo xuống dưới cùng, Thêm hàm này vào
  function get_url($string,$pages){
  $string = str_replace(' ','+',$string);
  if ($pages)
  $string = '/mp3/search/do.'.$pages.'.html?q='.strtolower(utf8_to_ascii($s tring));

  $fp = fsockopen("mp3.zing.vn",80, $errno, $errstr, 60);
  if (!$fp)
  return;
  else
  {
  fputs ($fp, "GET ".$string." HTTP/1.0\r\n");
  fputs ($fp, "Host: mp3.zing.vn\r\n");
  fputs ($fp, "User-Agent: Mozilla 4.0\r\n\r\n");
  $d = '';
  while (!feof($fp))
  $d .= fgets ($fp,2048);
  fclose ($fp);
  return $d;
  }
  }
  3. Mở file js/media.js
  Tìm
  case 'album' : type = 3; break;
  Thêm vào dưới
  case 'internet' : type = 4; break;
  Tìm
  window.location.href = '#Search,'+type+','+kw;
  Thêm vào trên
  if (type==4)
  window.location.href = '#Zget,'+kw;
  else
  4. Mở file main.html
  tìm
  <option value="album">Album</option>
  Thêm vào dưới
  <option value="internet" style="color:red">Internet</option>
  5. Down file đính kèm...
  P/S: FIX lỗi chuỷên Trang cho code duhochanquoc và LuXaBu...
  1. Mở functions.php
  Thêm functions:
  function m_searchviewpages($ttrow,$n,$pg){
  global $value, $tpl;
  $total = ceil($ttrow/$n);
  if ($total <= 1) return '';
  $v_f = 3;
  $v_a = 2;
  $v_l = 3;
  $max_pages = $v_f + $v_a + $v_l + 5;

  $z_1 = $z_2 = $z_3 = false;

  if (in_array($value[0],array('Top_Download','Top_Play','Home','Ebooks',' Files'))) {
  $link = '#'.$value[0];
  $pg = ($value[1])?$value[1]:1;
  }
  elseif ($value[0] == 'Search' || $value[0] == 'Quick_Search') {
  $link = '#'.$value[0].'/'.$value[1].'/'.$value[2];
  }
  elseif (in_array($value[0],array('List_Album','List_User'))) {
  $link = '#'.$value[0];
  }
  else
  $link = '#'.$value[0].'/'.$value[1];


  $html = $tpl->get_box('view_pages');
  $block = $tpl->get_block_from_str($html,'page_block');
  $t = $tpl->auto_get_block($block);
  $block = '';
  $pgt = $pg-1;
  if ($pg != 1)
  $block .= $tpl->assign_vars($t['first_previous_page'],
  array(
  'page.L_LINK' => $link."/".$total,
  'page.N_LINK' => $link."/".$pgs,
  )
  );
  for($m = 1; $m <= $total; $m++) {
  if ($total > $max_pages) {
  if (($m > $v_f) && (($m < $pg - $v_a) || ($m > $pg + $v_a)) && ($m < $total - $v_l + 1)) {
  if (!$z_1 && ($m > $v_f)) {
  $block .= "...";
  $z_1 = true;
  }
  elseif (!$z_2 && ($m > $pg + $v_a)) {
  $block .= "...";
  $z_2 = true;
  }
  continue;
  }
  }
  if($m == $pg)
  $block .= $tpl->assign_vars($t['current_page'],
  array(
  'page.NUMBER' => $m,
  )
  );
  else
  $block .= $tpl->assign_vars($t['page_number'],
  array(
  'page.NUMBER' => $m,
  'page.LINK' => $link."/".$m,
  )
  );
  }
  $pgs = $pg + 1;
  if ($pg != $total)
  $block .= $tpl->assign_vars($t['last_next_page'],
  array(
  'page.L_LINK' => $link."/".$total,
  'page.N_LINK' => $link."/".$pgs,
  )
  );
  $html = $tpl->assign_blocks_content($html,
  array(
  'page_block' => $block,
  )
  );
  return $html;
  }
  2. Mở zing.php
  Tìm:
  m_viewpages
  Sữa lại thành
  m_searchviewpages
  ưu ý là sữa lun những dấu , thành / . Chắc cái này ai cũng bik. Khỏi nói nữa hen...

  Ai hack mod Youtube thì làm tương tự để chuỷên trang...
  File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file) File Kèm Theo (Bạn chỉ download được 1 file cùng lúc, vui lòng download từng file)

  Chủ đề mới cùng chuyên mục

  Facebook: https://www.facebook.com/vuthanhlai
  Facebook, Yahoo, Phone, Email chỉ dành để liên lạc, tán gẫu và giải trí. Không support qua các kênh này anh em nha ^^
 2. Thành viên dưới đây đã cám ơn bài viết này của Vũ Thanh Lai :

  vietpro2008 (18-12-2009)

 3. 11-07-2009, 02:04 PM

  Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

  mod nay play dc clip tu chanelZ cua zing ko anh ? !
 4. 18-12-2009, 10:15 PM

  Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

  file download bị lỗi rồi anh lai ơi. Share lại cho em với...
  a. Xem điểm thi Đại Học
  SMS DT2 SoBaoDanh gởi 8585
  b. Xem điểm chuẩn
  SMS DC2 MaTruong gởi 8585
 5. 28-10-2010, 10:06 PM

  Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

  Sao không tìm được bài nào vậy?
  Các bạn ủng hộ nha!
  http://senvn.net
  http://sondogo.net

 6. 28-10-2010, 10:36 PM

  Tìm kiếm,Play,Download nhạc từ Zing.Mp3

  chán quá không được rồi
  Thiết kế Logo-Trang Sức-Truyen Doc-Xe Co Gioi

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

zing mp3 tìm kiếm

mp3 zing playzing play mp3Zing mp3 tim kiemtim kiem zingmp3.zing.playzing mp3 playzing tiem kiem mp3Zingmp3 playmp3.zinglay.comTim kiem zing mp3download vn tim kiem zing mp3 indexzing tim kiemZinglay mp3mp3.zinglay zingmp3 tìm kiếm tim kiem zing mp3tim kiem vao dowload mp3playzing mp3url zingmp3 downloadTìm kiếm…Zingzing mp3 tzing.mzing.play.mp3play.zing.mp3mp3.zing play