Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Pascal bởi lucky_baby


 1. 22-08-2011, 11:16 PM

  Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

  Nhập một bảng số nguyên gồm: tên mặt hàng;số lượng;đơn giá.Sắp xếp theo thứ tự tăng dần số lượng mặt hàng.In ra mặt hàng có số lượng nhiều nhất.

  Chủ đề mới cùng chuyên mục

 2. 26-08-2011, 03:37 PM

  Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

  Của bạn đây mình viết trên notepad chưa check lại = pascal có gì sai sót bạn tự sửa nhé
  Code:
  type
  	hoadon = record
  		tenhang:string[50];
  		dongia,soluong:integer;
  		end;
  var
  	i,n,j:integer;
  	a:array[1..100] of hoadon;
  	tg,c:hoadon;
  
  begin
  	write(' Nhap so luon cua mat hang can co'); readln(n);
  	for i:=1 to n do
  		begin
  			with a[i] do
  				begin
  					write('Ten mat hang');readln(tenhang);
  					write('So luong'); readln(soluong);
  					write(' Don gia'); readln(dongia);
  				end;
  		end;
  	writeln('Sap xep tang dan theo so luon mat hang');
  	for i:=1 to n do
  		for j:=i+1 to n-1 do
  			if (a[i].soluong > a[j].soluong) then
  				begin
  				tg:=a[i];
  				a[i]:=a[j];
  				a[j]:=tg;
  				end;
  	for i:=1 to n do
  		with a[i] do
  			write('Ten hang',tenhang,'So Luong',soluong,'Don Gia',dongia');
  	
  	c:=a[1].soluong;
  	for i:=1 to n do
  		if 	(c < a[i].soluong) then
  			c:a[i];
  	write(' Mat hang co so luong nhieu nhat la');
  	wwith c do
  		write('Ten hang',tenhang,'So luong',soluong,'Don Gia',dongia);
  readln
  end.

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

bai tap pascal kieu ban ghi

bài tập kiểu bản ghi trong pascal

bai tap ban ghi pascal

cac bai tap ve ban ghi trong pascal

Bai tap kieu ban ghi

viet chuong trinh kieu ban ghi

bài tập kiểu bản ghi

bài tâp tin hoc bài kiểu bản ghi

so luoc kieu ban ghi

bai tap kieu ban ghi trong pascal

bài tập pascal phần bản ghi

bai tap ban ghi

bai tap pascal ve ban ghi

bài tập kiểu bản ghi tin học 11giải bài tập tin học 11 kiểu bản ghi tin 11 . giai bai tap bai kieu bang ghikieu ban ghi tin 11 bai tap 10bai tap cua bai kieu ban ghiGi&amp;#7843;i bcach giai bai tap kieu record trong pascalbai tap pascal kieu bang ghibai tap pascal co loi giai phan kieu ban ghibai tap du lieu kieu ban ghi co loi giaibài tập tệp bản ghiBai tap pascal bang ghi