Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Pascal bởi lucky_baby


 1. 22-08-2011, 11:16 PM

  Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

  Nhập một bảng số nguyên gồm: tên mặt hàng;số lượng;đơn giá.Sắp xếp theo thứ tự tăng dần số lượng mặt hàng.In ra mặt hàng có số lượng nhiều nhất.
 2. 26-08-2011, 03:37 PM

  Giup mình bài tập về kiểu bản ghi này với !!!

  Của bạn đây mình viết trên notepad chưa check lại = pascal có gì sai sót bạn tự sửa nhé
  Code:
  type
  	hoadon = record
  		tenhang:string[50];
  		dongia,soluong:integer;
  		end;
  var
  	i,n,j:integer;
  	a:array[1..100] of hoadon;
  	tg,c:hoadon;
  
  begin
  	write(' Nhap so luon cua mat hang can co'); readln(n);
  	for i:=1 to n do
  		begin
  			with a[i] do
  				begin
  					write('Ten mat hang');readln(tenhang);
  					write('So luong'); readln(soluong);
  					write(' Don gia'); readln(dongia);
  				end;
  		end;
  	writeln('Sap xep tang dan theo so luon mat hang');
  	for i:=1 to n do
  		for j:=i+1 to n-1 do
  			if (a[i].soluong > a[j].soluong) then
  				begin
  				tg:=a[i];
  				a[i]:=a[j];
  				a[j]:=tg;
  				end;
  	for i:=1 to n do
  		with a[i] do
  			write('Ten hang',tenhang,'So Luong',soluong,'Don Gia',dongia');
  	
  	c:=a[1].soluong;
  	for i:=1 to n do
  		if 	(c < a[i].soluong) then
  			c:a[i];
  	write(' Mat hang co so luong nhieu nhat la');
  	wwith c do
  		write('Ten hang',tenhang,'So luong',soluong,'Don Gia',dongia);
  readln
  end.

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

bài tập kiểu bản ghi trong pascal

bai tap pascal kieu ban ghi

cac bai tap ve ban ghi trong pascal

Bai tap kieu ban ghi

bài tập kiểu bản ghi

so luoc kieu ban ghi

bai tap kieu ban ghi trong pascal

bài tập pascal phần bản ghi

viet chuong trinh kieu ban ghi

bai tap ban ghi

bài tâp tin hoc bài kiểu bản ghi

bai tap ban ghi pascal

kieu ban ghi tin 11 bai tap 10Bai tap pascal bang ghibai tap cua bai kieu ban ghiGi&amp;#7843;i bbài tập kiểu bản ghi pascalGiai bai tap kieu ban ghi mon tin 11 tin 11 . giai bai tap bai kieu bang ghigiải bài tập tin học 11 kiểu bản ghibài tập kiểu bản ghi tin học 11kiểu bản ghi tin 11cach giai bai tap kieu record trong pascalbai tap pascal kieu bang ghimot so bai tap ve ban ghi