Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Code Xổ Số trực tuyến

Chủ đề được gửi trong chuyên mục PHP Script bởi gialai.net.vn


 1. 11-05-2010, 07:44 PM

  Code Xổ Số trực tuyến

  Hôm nay mình share code Dò kết quả xố số trực tuyến
  Kết quả lấy chủ yếu từ : http://vina24h.com
  Demo :
  PHP Code:
  <div>
  <script>
  function chek()
  {
      var d=new Date();
      txt='';
      dt=d.getMonth()+1;
      txt=txt+dt+'_';
      txt=txt+d.getDate()+'_';
      txt=txt+d.getFullYear()+' ';
      window.location.href="http://domain_của_bạn/xoso.php?tinh="+document.getElementById('select').value+"&time="+txt;
      return false;
  }
  </script>
  <form>
  <p align="center">
  <table width="100%" border="0">
    <tbody><tr>
      <td ><div align="center">
        <select name="select" id="select"style="width:300px">
          <option selected="selected" value="-1">=== Hãy chọn tỉnh ===</option>
          <option value="xs-mien-bac">Miền Bắc</option>
          <option value="-1">== Miền Nam ==</option>
          <option value="xs-binh-dinh">Bình Định</option>
          <option value="xs-da-nang">Đà Nẵng</option>
          <option value="xs-dac-nong">ĐakNông</option>
          <option value="xs-daklak">DakLak</option>
          <option value="xs-quang-binh">Quảng Bình</option>
          <option value="xs-quang-nam">Quảng Nam</option>
          <option value="xs-quang-ngai">Quảng Ngãi</option>
          <option value="xs-quang-tri">Quảng Trị</option>
          <option value="xs-gia-lai">Gia Lai</option>
          <option value="xs-hue">Huế</option>
          <option value="xs-khanh-hoa">Khánh Hòa</option>
          <option value="xs-kontum">KonTum</option>
          <option value="xs-ninh-thuan">Ninh Thuận</option>
          <option value="xs-phu-yen">Phú Yên</option>
          <option value="-1">== Miền Nam ==</option>
          <option value="xs-an-giang">An Giang</option>
          <option value="xs-bac-lieu">Bạc Liêu</option>
          <option value="xs-ben-tre">Bến Tre</option>
          <option value="xs-binh-duong">Bình Dương</option>
          <option value="xs-binh-phuoc">Bình Phước</option>
          <option value="xs-binh-thuan">Bình Thuận</option>
          <option value="xs-can-tho">Cần Thơ</option>
          <option value="xs-ca-mau">Cà Mau</option>
          <option value="xs-da-lat">Đà Lạt</option>
          <option value="xs-dong-nai">Đồng Nai</option>
          <option value="xs-dong-thap">Đồng Tháp</option>
          <option value="xs-hau-giang">Hậu Giang</option>
          <option value="xs-tp-hcm">TP.HCM</option>
          <option value="xs-kien-giang">Kiên Giang</option>
          <option value="xs-long-an">Long An</option>
          <option value="xs-soc-trang">Sóc Trăng</option>
          <option value="xs-tay-ninh">Tây Ninh</option>
          <option value="xs-tien-giang">Tiền Giang</option>
          <option value="xs-tra-vinh">Trà Vinh</option>
          <option value="xs-vinh-long">Vĩnh Long</option>
          <option value="xs-vung-tau">Vũng Tàu</option>
        </select>
        <input name="Submit" value="      Xem      " 
  type="submit" onclick="return chek()" />
      </div></td>
      </tr>
  </tbody></table>
  </p>
  </form>
  <div style="text-align: center; width: 500px; margin-left: 120px;">

  <?php
  if (!empty($_GET['tinh'])) $cmd=$_GET['tinh']; else $cmd="-1";
  if(
  $cmd!="-1")
  {
  $str="http://vina24h.com/".$cmd.".html";
  $f fopen($str"rb");
  $contents '';
  while (!
  feof($f)) {
    
  $contents .= fread($f8192);
  }
  fclose($f);
  $mau='/<body(.*)<\/body>/si';
  if(
  preg_match($mau,$contents,$str))
      
  $xuat $str[0];
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div id="wrapper">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
      
  $xuat $str[1];
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div id="container">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
      
  $xuat $str[1];
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div>(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }

  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<\/div>(.*)<div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div class="col2">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div class="left">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }

  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div class="left">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }

  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div class="content">(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<div(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[1];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<table(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<table class=(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<table class=(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<table class=(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat "<aa>".$str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<div/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<div/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/div>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<img/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<table/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<table/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<table/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<table/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa>(.*)<\/table>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa(.*)<tr/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa(.*)<\/tr>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa(.*)<tr/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0];
  }
  $xuat1=$xuat;    
  $mau='/<aa(.*)<\/tr>/si';
  if(
  preg_match($mau,$xuat1,$str))
  {
      
  $xuat $str[0].'</ad>';
  }
  $a=strpos($xuat,"</a></td></tr>");
  $b=strpos($xuat,"</ad>");
  $s='';
  $a=$a+14;
  for(
  $i=$a;$i<$b;$i++)
      
  $s.=$xuat[$i];
  echo 
  '<table width="500">'.$s.'</table>';
  }
  ?> 
  </div>
  </div>
  Thay đổi nội dung bởi: gialai.net.vn, 09-04-2012 lúc 11:25 AM
 2. 3 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của gialai.net.vn :

  ducviet321 (11-05-2010),blogtinvip.com (14-05-2010),Vũ Thanh Lai (11-05-2010)

 3. 28-06-2010, 10:05 PM

  Code Xổ Số trực tuyến

  Kết quả xổ số ai lại treo từ giai 7 -> 6 ->...->ĐB thế kia
  phải như trang webproxy mới nhìn ngon
 4. 29-06-2010, 02:03 PM

  Code Xổ Số trực tuyến

  hi hi, code này chỉ lấy kết quả từ nơi khác ...
  chủ yếu lấy từ vina24h
  nên bác thông cảm cho
 5. 02-08-2011, 12:32 AM

  Code Xổ Số trực tuyến


Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

vina24h.comxs-mien-bac.html

vina24h kqxs mien bac

code xo so

Xs str truc tiep

vina24h quang ngai

Code php xoso

share code soxo truc tuyen

code xoso php

code truc tiep xo so

Vina24h 11 04 2014www.vina24h date 16112013Code php thong ke xo soCode tra xổ sốvina24h xo so quang ngaiCode so xoCode xổ sốcode thong ke xo socode ket qua xo so phpcode ket qua so so mien bacCode get xo socode soxoCode php xem xo so code xosocode_xoso aspcode truc tiep kqxs