Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

code export du liệu sang excel, word, ... trong window form

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Lập trình ứng dụng di động bởi tamphamaz


 1. 11-08-2010, 04:47 PM

  code export du liệu sang excel, word, ... trong window form

  Ai co code xuất data sang dinh dạng excel, word, access... thì share cho mình với nhé, thanks nhìu nhìu.
  Nhớ vợ thằng bạn keke

 2. 14-08-2010, 08:32 AM

  code export du liệu sang excel, word, ... trong window form

  Cái này mình tìm hiểu được rồi, cám ơn các bạn quan tâm, sẵn mình chia sẻ với các bạn luôn nhé.

  public static int Export2Excel(ListView root, string Path)
  {
  int kq = 0;
  int row = 1;

  ExcelCOM.Application exApp = new ExcelCOM.Application();
  ExcelCOM.Workbook exBook = exApp.Workbooks.Add(ExcelCOM.XlWBATemplate.xlWBATW orksheet);
  ExcelCOM.Worksheet exSheet = (ExcelCOM.Worksheet)exBook.Worksheets[1];

  //dat ten cho worksheet
  exSheet.Name = "example sheet";

  for (int i = 0; i < root.Columns.Count; i++)
  {
  exSheet.Cells[1, (i + 1)] = root.Columns[i].Text;
  }

  for (int col = 0; col < root.Items.Count; col++)
  {
  row++;
  for (int k = 0; k < root.Items[col].SubItems.Count; k++)
  {
  exSheet.Cells[row, (k + 1)] = root.Items[col].SubItems[k].Text;

  }
  }
  if (Path == "")
  {
  Path = "C:\\" + "url1.xls"; //dat duong dan
  }

  exApp.Visible = false;
  try
  {
  exBook.SaveAs(Path, ExcelCOM.XlFileFormat.xlWorkbookNormal,
  null, null, false, false,
  ExcelCOM.XlSaveAsAccessMode.xlExclusive,
  false, false, false, false, false);

  exBook.Close(false, false, false);
  exApp.Quit();
  kq = 1;
  }
  catch
  {
  kq= 0;
  }
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(exBook);
  System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComO bject(exApp);
  return kq;
  }
  Mình export từ control là Listview, bạn nào dùng cái khác hay export trực tiếp từ database thì sữa lại cho phù hợp nhé.
  Nhớ vợ thằng bạn keke


Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

xuat du lieu tu acess trong vb6 ra excel

Exports dữ liệu ra word trong lập trình C#

xuất excel trong c#

xuat du lieu ra word trong vb.net

xuất file word trong c#

export excel vb6

ket xuat tu listview vb6.0 ra excel

xuất dữ liệu ra file word trong c#

cach xuat du lieu tu listview sang excel trong c#

xuat du lieu sql sang word trong vb.net 2012

code xuat du lieu tu widor form sang excel

code export tu vb.net ra excel

huong dan cach xuat du lieu tu vb 6 ra excel

export datatable to excel in c# .net windows application

xuất ra file word trong vb.net

add du lieu listview thanh word

xuat du lieu tu listview ra excel trong c#

xuất file excel trong vb.net

code xuat ra word tu vb.net

export word trong vb.net

code an form trong vb excel

lay du lieu tu listview sang excel

php code export to word trong c#

xuat du lieu tu vb6 ra excel

cach luu tu listview sang word trong c#