Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2013

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Tư vấn tuyển sinh bởi itvn1990


 1. 06-03-2013, 02:27 PM

  Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2013

  Cấu trúc đề thi Đại học môn Lịch sử năm 2013

  I- Phần chung cho tất cả thí sinh (7,0 điểm)


  Câu 1, 2, 3 (7,0 điểm):

  1. Lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 (những nội dung có liên
  quan đến lịch sử Việt Nam ở lớp 12)
  - ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng mười Nga 1917
  - Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 đối với Việt Nam
  - Nội dung cơ bản của đại hội VII Quốc tế cộngsản ( 7- 1935)
  - Ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939- 1945) đối với Việt Nam

  2. Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000
  - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1949)
  Liên Xô và các nước Đông Âu ( 1945- 1991). Liên bang Nga ( 1991- 2000)
  - Các nước Đông Bắc Á
  - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
  - Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
  - Nước Mĩ
  - Tây Âu
  - Nhật Bản
  - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
  - Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
  - Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

  3-Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất
  - Phan Bội Châu và xu hướng bạo động
  - Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách
  - Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc ( 1911- 1918)

  4- Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
  - Phong trào cách mạng 1930- 1935
  - Phong trào dân chủ 1936- 1939
  - Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám ( 1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
  - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12- 1946
  - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)
  - Bước phát triển của cuộckháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)
  - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954)
  - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954- 1965)
  - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973)
  - Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
  - Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
  - Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước năm 1975.
  - Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976- 1986)
  - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1986- 2000)
  -Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.


  II- Phần riêng (3,0 điểm)

  (Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu – câu 4.a hoặc câu 4.b)

  *Câu 4.a: Theo chương trình chuẩn ( 3,0 điểm)

  1-Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000
  - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945- 1949)
  - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945- 1991). Liên bang Nga (1991- 2000)
  - Các nước Đông Bắc Á
  - các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
  - Các nước Châu Phi và Mỹ La Tinh
  - Nước Mĩ
  - Tây Âu
  - Nhật Bản
  - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
  - Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
  - Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

  2-Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
  - Phong trào cách mạng 1930- 1935
  - Phong trào dân chủ 1936- 1939
  - Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1939- 1945). Nước Việt Nam dân chủ công hoà ra đời
  - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12- 1946
  - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)
  - Bước phát triển của cuộckháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)
  - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954)
  - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954- 1965)
  - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965- 1973)
  - Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
  - Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
  - Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước năm 1975.
  - Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976- 1986)
  - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1986- 2000)
  -Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

  *Câu 4.b Theo chương trình nâng cao (3,0 điểm)

  1.Lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000
  - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945- 1949)
  - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945- 1991). Liên bang Nga (1991- 2000)
  - Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên
  - Các nước Đông Nam Á
  - Ấn Độ và khu vực Trung Đông
  - Các nước Châu Phi và Mỹ La Tinh
  - Nước Mĩ
  - Tây Âu
  - Nhật Bản
  - Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
  - Cách mạng khoa học- công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỷ XX
  - Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

  2- Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
  -Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  - Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến đầu năm 1930
  - Phong trào cách mạng 1930- 1935
  - Phong trào dân chủ 1936- 1939
  - Phong trào giải phóng dân tộc (1939- 1945)
  - Cao trào kháng Nhật cứu nước và Tổng khởi nghĩa Cách mạng Thánh Tám năm 1945. Nước Việt Nam dân chủ công hoà ra đời
  - Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9- 1945 đến trước ngày 19-12- 1946
  - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950)
  - Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951- 1953)
  - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954)
  - Miền Bắc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế- xã hội, miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn hoà bình (1954- 1960)
  - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam (1961- 1965)
  - Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mĩ ( 1965- 1968)
  - Chiến đấu chống chiến lược “ViệtNam hoá chiến tranh” ở miền nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ ( 1969- 1973)
  - Cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
  - Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973- 1975)
  - Việt Nam trong năm đầu Đại thắng mùa xuân năm 1975
  - Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976- 1986)
  - Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1986- 2000)
  -Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

lich su viet nam 1919 den 2000

de thi dai hoc mon lich su nam 2013

lịch sử việt nam từ năm 1919 đến nay

De thi dai hoc mon lich su 2013

tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

lich su the gioi tu nam 1945 den nam 1991

tổng kết lịch sử việt nam từ năm 1919 đến năm 2000

đề thi đại học môn lịch sử 2013

lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

tổng kết lịch sử tg từ sau năm 1945 đến nay

tong ket lich su tu 1945 den 2000

lich su the gioi 1945-2000 on thi

lich su viet nam tu 1919 den 2000

lich su the gioi tu nam 1917 den 1945

lich su the gioi hien dai

lich su viet nam tu 1930 den 1945

lich su the gioi tu 1945 den 2000

Đề thi đại học môn lịch sư 2013lich su viet nam tu nam 1919 den 2000cau truc de thi lich su 2014Tong ket lich su lop 12cau truc de thi mon ly nam 2012de thi lich su 12 nam 2013lịch sử Việt Nam từ 1919- 2000Đê thi đai hoc môn lich sư