Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

[CẦN GIÚP]Viết chương trình đếm số chẵn và lẻ trong dãy trong Pascal.

Chủ đề được gửi trong chuyên mục Pascal bởi Alexman113


 1. 08-10-2012, 04:37 PM

  [CẦN GIÚP]Viết chương trình đếm số chẵn và lẻ trong dãy trong Pascal.

  Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên khác 0(nhập số 0 để kết thúc dãy số). Đếm xem dãy số có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ.

  Chủ đề mới cùng chuyên mục

  KK09XI~ Nothing fails like succcess ~
 2. 08-10-2012, 05:14 PM

  [CẦN GIÚP]Viết chương trình đếm số chẵn và lẻ trong dãy trong Pascal.

  PHP Code:
  uses crt;
  var 
  a:array[1..100of integeri,n,chan,le:integer;
  begin
      clrscr
  ;
      
  i:=0;
      
  chan:=0;
      
  le:=0;
      
  repeat
          i
  :=i+1;
          
  readln(a[i]);        
      
  until a[i]=0;
      {
  Đọc mảng cho tới khi phần tử thứ a[i]=0}
      
  n:=i; {Tong cac phan tu cua mang a}
      for 
  i:=1 to n do
          
  begin
              
  if (a[imod 2 0then chan:=chan+{Chia hết cho 2 là số chẵn}
              else 
  le:=le+1;
          
  end;
      
  writeln('So chan: ',chan);
      
  writeln('So le: ',le);
      
  readln;
  end
  Http://NguoiLeoNui.Ninja9x.Net
  Học lập trình, thiết kế web, phần mềm, sử dụng mã nguồn mở.
  Ở đây tất cả đều là miễn phí


 3. 08-10-2012, 07:39 PM

  [CẦN GIÚP]Viết chương trình đếm số chẵn và lẻ trong dãy trong Pascal.

  Nếu chưa học mảng làm sao dùng được ạ.
  KK09XI~ Nothing fails like succcess ~
 4. 10-10-2012, 10:19 PM

  [CẦN GIÚP]Viết chương trình đếm số chẵn và lẻ trong dãy trong Pascal.

  Code:
  Program Dem_chan_le;Uses crt;
  Var
   chan,le:word;
   n:integer;
  Begin
  clrscr;
  Writeln('_______DEM SO CHAN, SO LE__________');
  le:=0;
  chan:=0;
  Repeat
   Begin
   write('Nhap vao mot so(nhap 0 de ngung): ');
   readln(n);
    If odd(n) then
    le:=le+1
    else
    chan:=chan+1;
   End;
  Until n=0;
  writeln('Co: ',chan-1,' so chan va: ',le,' so le trong day ban vua nhap^^!');
  readln
  end.

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

viết chương trình tính tổng các số chẵn

viet chuong trinh in ra tong cac so le co trong mang

đếm số phần tử chẵn trong mảng

day so trong pascal

viết chương trình đếm xem co bao nhiêu số chẵn

chương trình in ra (tổng chữ số là chẳn)

so chan va so le

dem so phan tu chan trong mang

chương trình tim các số chẵn của

viet chuong trinh pascal nhap n và in ra các sô hoàn hảo tu 1 tới n

viet chuong trinh nhap va dem xem co bao nhieu phan tu la so nguyen to

chuong trinh nhap 2 số chia

nhap va hien mang trong pascal

cho so nguyen n dem xem trong mang co bao nhieu phan tu le

viet chuong trinh dem so le

code php dem so le

viet chuong trinh pascal cho so nguyen a tim chan le

đếm trong dãy có bao nhiêu phần tử lẻ

viet chuong trinh dem so phan tu chan le trong day pascal

viet chuong trinh nhap vao day N so nguyen sau do dem xem trong day bao nhieu so chan

vjet chuong trjnh dem cac phan tu chan trong day

dem so k co trong day pascal

Viet chuong trinh nhap vao 1 mang so nguyen Tim ra cac so chan trong mang

so day trong CRTviet chuong trinh dem xem trong mang co bao nhieu so nguyen