Có thể bạn quan tâm


Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...

Trang 1/4 123 ... cuốicuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 32

Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

Chủ đề được gửi trong chuyên mục PHP bởi hamteryeu123


 1. 04-06-2013, 12:19 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Chào các bạn
  Mình đang cần code php dạng kiểu như lấy link dowload từ picasa kiểu như này do bạn trong đây viết
  <?php
  $id = $_GET["ID"];
  $URL = 'http://picasaweb.google.com/lh/photo/'.$id.'?feat=directlink';
  $link = file_get_contents($URL);
  $link = explode("if (!'",$link);
  $link = explode("'",$link[1]);
  header("location: ".rawurldecode($link[0]));
  ?>

  mà mình thấy nó chất lượng mờ quá các bạn có thể get cho chất lượng cao hơn k?
 2. 05-06-2013, 11:39 AM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  up up cho bạn nào giúp dc mình

  nó kiểu dạng này nè ai giỏi code giúp tớ vs

  http://static.phimnhanh.net/fetchpicasa.php?url=https://picasaweb.google.com/lh/photo/ir1Ye1e55Jr4KBfzMmufItMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=d irectlink
 3. 05-06-2013, 12:07 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Như ý bạn

  PHP Code:
  function _viewSource($url,$timeout 15){
      
  $ch curl_init();
      
  curl_setopt($chCURLOPT_URL,$url);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_HTTPGET,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FAILONERRORtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_ENCODING 'gzip, deflate');
      
  curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEER0);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT$timeout);
      
  $result curl_exec($ch);
      if(
  curl_errno($ch)){
          return 
  false;
      }else{
          return 
  $result;
      }
  }

  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : '';

  if(
  $linkPicasa != ''){
      
  $sourceHTML _viewSource($linkPicasa);
      if(
  $sourceHTML != false){
          
  $jsonURL explode('"application/atom+xml","href":"',$sourceHTML);
          
  $jsonURL explode('"},',$jsonURL[1]);
          
  $sourceJson _viewSource($jsonURL[0]);

          
  $decodeJson json_decode($sourceJson);
          
  $decodeJson $decodeJson->feed->media->content;
          echo 
  json_encode($decodeJson);
      }

  Đẳng cấp game thủ => sieugamethu.com
  Tăng like fanpage => tanglikegiare.net => tanglikefanpage.chipbay.net
 4. 3 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của [ProGramming]♥Killer :

  hamteryeu123 (08-06-2013),Kai0205 (05-06-2013),ronoa (28-11-2013)

 5. 05-06-2013, 12:44 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  ngon thanks [ProGramming]♥Killer
  - Yahoo: kaiyukipro
 6. 05-06-2013, 05:01 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  có cách nào play video picasa bằng cái player của nó luôn ko nhĩ get link download thì ko thể tua đến đoạn muốn xem đc dùng player của nó luôn thì đc
  - Yahoo: kaiyukipro
 7. 05-06-2013, 10:23 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Trích Nguyên văn bởi [ProGramming]♥Killer Xem bài viết
  Như ý bạn

  PHP Code:
  function _viewSource($url,$timeout 15){
      
  $ch curl_init();
      
  curl_setopt($chCURLOPT_URL,$url);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_HTTPGET,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FAILONERRORtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_ENCODING 'gzip, deflate');
      
  curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEER0);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT$timeout);
      
  $result curl_exec($ch);
      if(
  curl_errno($ch)){
          return 
  false;
      }else{
          return 
  $result;
      }
  }

  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : '';

  if(
  $linkPicasa != ''){
      
  $sourceHTML _viewSource($linkPicasa);
      if(
  $sourceHTML != false){
          
  $jsonURL explode('"application/atom+xml","href":"',$sourceHTML);
          
  $jsonURL explode('"},',$jsonURL[1]);
          
  $sourceJson _viewSource($jsonURL[0]);

          
  $decodeJson json_decode($sourceJson);
          
  $decodeJson $decodeJson->feed->media->content;
          echo 
  json_encode($decodeJson);
      }


  code trên là full chưa bạn -> sao m k chạy đc (m dùng host PA),

  đoạn này m k hiểu :
  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : '';

  cái url có nghĩa là gì bạn killer và bạn có thể demo get 1 link cho m tham khảo đc không.
  thanks b nhiều
 8. 05-06-2013, 11:06 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  PHP Code:
  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : ''
  Đoạn này có nghĩa: gán biến $linkPicasa để kiểm tra sự tồn tại của phương thức GET có tham số là url nếu nó tồn tại thì biến $linkPicasa sẽ là giá trị đc truyển vào sau url còn nếu không tồn tại thì mặc định nó là rỗng.

  Ta có ví dụ sau đây:

  domain.com/getpicasa.php?url=link picasa

  Vậy ta có là phương thức GET hiện tại có giá trị đc truyền vào zậy biến $linkPicasa sẽ = link picasa

  domain.com/getpicasa.php?url=

  Ngược lại nếu phương thức GET hiện tại không có giá trị nào đc truyền vào thì biến $linkPicasa sẽ = rỗng.

  PHP Code:
  if($linkPicasa != ''
  Trong code trên mình có đoạn if này.

  Nếu biến $linkPicasa khác rỗng thì ta tiến hành lấy mã nguồn và bóc tách dữ liệu bên trong nó.
  Ngược lại nếu biến $linkPicasa là rỗng thì kết quả sẽ không có gì hết (Mình quên cho else ^^ )
  Đẳng cấp game thủ => sieugamethu.com
  Tăng like fanpage => tanglikegiare.net => tanglikefanpage.chipbay.net
 9. 3 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của [ProGramming]♥Killer :

  Kai0205 (06-06-2013),tan.sinichi (06-06-2013),thanhtung_nh (06-06-2013)

 10. 06-06-2013, 08:18 AM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Trích Nguyên văn bởi [ProGramming]♥Killer Xem bài viết
  PHP Code:
  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : ''
  Đoạn này có nghĩa: gán biến $linkPicasa để kiểm tra sự tồn tại của phương thức GET có tham số là url nếu nó tồn tại thì biến $linkPicasa sẽ là giá trị đc truyển vào sau url còn nếu không tồn tại thì mặc định nó là rỗng.

  Ta có ví dụ sau đây:

  domain.com/getpicasa.php?url=link picasa

  Vậy ta có là phương thức GET hiện tại có giá trị đc truyền vào zậy biến $linkPicasa sẽ = link picasa

  domain.com/getpicasa.php?url=

  Ngược lại nếu phương thức GET hiện tại không có giá trị nào đc truyền vào thì biến $linkPicasa sẽ = rỗng.

  PHP Code:
  if($linkPicasa != ''
  Trong code trên mình có đoạn if này.

  Nếu biến $linkPicasa khác rỗng thì ta tiến hành lấy mã nguồn và bóc tách dữ liệu bên trong nó.
  Ngược lại nếu biến $linkPicasa là rỗng thì kết quả sẽ không có gì hết (Mình quên cho else ^^ )
  Trời ơi -> sao m làm cứ trắng trơn hết ý : m thửi cái link này :

  https://plus.google.com/photos/100062417873317274297/albums/5815529554928659617/5815530511292267682?banner=pwa

  m ghép vào như thế này:


  domain.com/getpicasa.php?url=https://plus.google.com/photos/100062417873317274297/albums/5815529554928659617/5815530511292267682?banner=pwa


  và kết quả là màn hình trắng trơn ý ... bạn killer giúp t với

  hì .tks
 11. 06-06-2013, 06:47 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Như ý bạn chạy đc cả 2 link:

  plus.google.com và picasaweb.google.com

  Exp:

  • domain.com/get.php?url=https://picasaweb.google.com/lh/photo/ir1Ye1e55Jr4KBfzMmufItMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=d irectlink
  • domain.com/get.php?url=https://plus.google.com/photos/100062417873317274297/albums/5815529554928659617/5815530511292267682?banner=pwa&pid=581553051129226 7682&oid=100062417873317274297


  PHP Code:

  function _viewSource($url,$timeout 15){
      
  $ch curl_init();
      
  curl_setopt($chCURLOPT_URL,$url);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_HTTPGET,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FAILONERRORtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_ENCODING 'gzip, deflate');
      
  curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEER0);
      
  curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT$timeout);
      
  $result curl_exec($ch);
      if(
  curl_errno($ch)){
          return 
  false;
      }else{
          return 
  $result;
      }
  }

  function 
  _checkLink($link){
      if(
  preg_match_all('#plus.google.com#i',$link,$output) == true){
          
  $type 'plus';
      }elseif(
  preg_match_all('#picasaweb.google.com#i',$link,$output) == true){
          
  $type 'picasaweb';
      }else{
          
  $type false;
      }
      return 
  $type;
  }

  function 
  _getJson($type,$linkPicasa){
      switch(
  $type){
          case 
  'plus':
              
  $countLink preg_match_all("/[0-9]+/",$linkPicasa,$videoID);
              
  $jsonURL 'https://picasaweb.google.com/data/feed/tiny/user/'.$videoID[0][0].'/photoid/'.$videoID[0][2].'?alt=jsonm';
              
  $sourceJson _viewSource($jsonURL);
              break;
          case 
  'picasaweb':
              
  $sourceHTML _viewSource($linkPicasa);
              
  $jsonURL explode('"application/atom+xml","href":"',$sourceHTML);
              
  $jsonURL explode('"},',$jsonURL[1]);
              
  $sourceJson _viewSource($jsonURL[0]);
              break;
          case 
  false:
              return 
  false;
              break;
          default:
              return 
  false;
      }
      
  $decodeJson json_decode($sourceJson);
      
  $decodeJson $decodeJson->feed->media->content;
      return 
  json_encode($decodeJson);
  }

  $linkPicasa = isset($_GET['url']) ? $_GET['url'] : '';

  if(
  $linkPicasa != ''){
      echo 
  _getJson(_checkLink($linkPicasa),$linkPicasa);
  }else{
      die(
  'Khong co link');

  Đẳng cấp game thủ => sieugamethu.com
  Tăng like fanpage => tanglikegiare.net => tanglikefanpage.chipbay.net
 12. 2 Thành viên dưới đây đã cảm ơn cho bài viết rất có ích của [ProGramming]♥Killer :

  tan.sinichi (06-06-2013),thanhtung_nh (06-06-2013)

 13. 06-06-2013, 07:41 PM

  Cần giúp đỡ cách get link video dạng dowload từ picasa

  Cho mình hỏi síu, là b get link dạng như thế này để làm gì vậy~ và mình có thể nào get ngược lại được không?

  http:// static.phimnhanh.net/fetchpicasa.php?url=https://picasaweb.google.com/lh/photo/ir1Ye1e55Jr4KBfzMmufItMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=d irectlink
  PHP Code:
  [{"url":"https://lh3.googleusercontent.com/-yqVJk9lrNc4/UZBSxGui4eI/AAAAAAAAAFw/qmUNDwPxxQg/Iron%252520Man.3.2013_clip2.jpg","height":288,"width":512,"type":"image/jpeg"},{"url":"http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=1b994a9c6f17ccbd&itag=5&source=picasa&cmo=sensitive_content%3Dyes&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373113552&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=1E8CC8A671063BCC4772B764C1E37FFE3BA025E6.6705E93CE73DB01F26CEEB1F6F96872D48E0C404&key=lh1","height":240,"width":426,"type":"application/x-shockwave-flash"},{"url":"http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=1b994a9c6f17ccbd&itag=18&source=picasa&cmo=sensitive_content%3Dyes&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373113552&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=756AAE5FA7715F5E913C633B4D9894F9E334CF8D.8106CA5100E1F0AE1226ACA3BB5DBE5D0E9E70D7&key=lh1","height":360,"width":640,"type":"video/mpeg4"},{"url":"http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=1b994a9c6f17ccbd&itag=34&source=picasa&cmo=sensitive_content%3Dyes&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373113552&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=31A9CBD9F77AB0A00A839BCAAAE519B45A9F067F.AE12D4A4D883E3959C51C752DC95C9A1F69A94AE&key=lh1","height":360,"width":640,"type":"application/x-shockwave-flash"},{"url":"http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=1b994a9c6f17ccbd&itag=35&source=picasa&cmo=sensitive_content%3Dyes&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373113552&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=623BD3943644C7297A4076993FFE35B33743D638.D6D874D7F18F3924EEB31AE12DBE23D2E06A4C9C&key=lh1","height":480,"width":854,"type":"application/x-shockwave-flash"},{"url":"http://redirector.googlevideo.com/videoplayback?id=1b994a9c6f17ccbd&itag=22&source=picasa&cmo=sensitive_content%3Dyes&ip=0.0.0.0&ipbits=0&expire=1373113552&sparams=id,itag,source,ip,ipbits,expire&signature=C3CBF77B4CCE08FE003765F9FDF9DB1E9BF31003.6F822DD14121BF693FB55C28FFE1F906E08C4C8A&key=lh1","height":720,"width":1280,"type":"video/mpeg4"}] 
Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Facebook comment

Thông tin đề tài

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người đang xem bài viết này. (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

get link video

phan mem get link tu picasa

get link download picasa

direct link là gì

phan mem get link video

how to get video from server picasa video

get direct link picasa

redirector.googlevideo.com

download phim từ pisaca trên điện thoại

lấy vi tri link CURLOPT_ FOLLOWLOCATION

picasa là gì

http:redirector.googlevideo.com

Huong dan get link tu wapsite khac

tao mp4 trong phan mem picasa

link picasaweb có xem được phim trên di động

cách lấy link cần download trên điện thoại

get link picasa từ web khác

lấy link picasa từ web xem phim khác

wed picasa la wed gi

huong dan lay link video tu web

picasa video

lay link download video

Huong dan cach ghep link

code picasa tren dien thoai

dien thoai khong xem duoc phim tren server picasa